گزارش اعتبار‌های GARNOO
خلاصه
GARNOO
(مدیر انجمن معماری)

کل اعتبار‌ها: 6

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 4
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 4 0 0
نظرات
botimal ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 14-7-1392، 11:24 صبح
اعتبار برای ارسال GARNOO تاریخ اهدا: فهرست بهاء 1392(اکسل) داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ALFA ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 14-7-1392، 11:23 صبح
اعتبار برای ارسال GARNOO تاریخ اهدا: فهرست بهاء 1392(اکسل) داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]
ALFA ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 8-7-1392، 10:17 صبح
اعتبار برای ارسال GARNOO تاریخ اهدا: نرم افزار متره سازه فلزی (تحت اکسل) داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ALFA ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 7-7-1392، 11:44 صبح
اعتبار برای ارسال GARNOO تاریخ اهدا: آئین نامه 2800 /ویرایش سوم داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]