گزارش اعتبار‌های moein karimi
خلاصه
moein karimi
(عضو آلفا)

کل اعتبار‌ها: 10

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 9
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 9 0 0
نظرات
ALFA ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 12-4-1393، 07:14 عصر
اعتبار برای ارسال moein karimi تاریخ اهدا: المانی متفاوت داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
BARAN ( 35 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 19-1-1393، 08:28 عصر
اعتبار برای ارسال moein karimi تاریخ اهدا: ایده از پرواز به عنوان یک محرک قوی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
BARAN ( 35 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 27-12-1392، 05:55 عصر
اعتبار برای ارسال moein karimi تاریخ اهدا: برج بافته شده داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
BARAN ( 35 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 3-12-1392، 09:26 عصر
اعتبار برای ارسال moein karimi تاریخ اهدا: پل چوبی امستردام هلند داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ALFA ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 25-11-1392، 12:03 عصر
اعتبار برای ارسال مفید moein karimi داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
minooei ( 6 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 14-11-1392، 12:31 صبح
اعتبار برای ارسال moein karimi تاریخ اهدا: کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار داده شده است

مثبت (+1): با تشکر
ALFA ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 18-10-1392، 04:14 عصر
اعتبار برای ارسال moein karimi تاریخ اهدا: تصاویری از زیباترین خانه چوبی ۴۵ متری، مشرف به کوه های آلپ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ALFA ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-10-1392، 01:12 صبح
اعتبار برای ارسال moein karimi تاریخ اهدا: باغ؛مفهوم نخستین انسان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ALFA ( 24 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 10-10-1392، 12:17 صبح
اعتبار برای ارسال moein karimi تاریخ اهدا: گرم ترین نقطه جهان(کویر شهداد) داده شده است

مثبت (+2): [بدون نظر]