انجمن های مهندسی آلفا
راهنماي ارزیابی اقتصادي پروژه هاي آبخیزداري - نشریه شماره 642 - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های مهندسی آلفا (http://forum.alfaee.com)
+-- انجمن: انجمن عمران (http://forum.alfaee.com/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ضوابط ، قرارداد و استانداردهای ایمنی، عمران و ساخت و ساز (http://forum.alfaee.com/forumdisplay.php?fid=131)
+--- موضوع: راهنماي ارزیابی اقتصادي پروژه هاي آبخیزداري - نشریه شماره 642 (/showthread.php?tid=411)راهنماي ارزیابی اقتصادي پروژه هاي آبخیزداري - نشریه شماره 642 - ALFA - ۱۳۹۲/۸/۷

[attachment=344]

منبع: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور