انجمن های مهندسی آلفا

نسخه‌ی کامل: ضوابط ، قرارداد و استانداردهای ایمنی، عمران و ساخت و ساز
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

ضوابط ، قرارداد و استانداردهای ایمنی، عمران و ساخت و ساز

موضوع‌ها

 1. دستورالعمل و راهنمای تهیه نقشه حدنگاری(کاداستر) منابع طبیعی (0 پاسخ)
 2. دانلود مجموعه نمونه قرارداد ها (1 پاسخ)
 3. نمونه قرارداد کار (1 پاسخ)
 4. ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ در سال 92 (0 پاسخ)
 5. مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان (0 پاسخ)
 6. دانلود راهنماي كاربردي انجام تحليل خطر زلزله - نشریه شماره 626 (0 پاسخ)
 7. دستورالعمل طراحي ساز ه هاي ساحلي نشریه شماره 630 و 631 (0 پاسخ)
 8. دستورالعمل احيا، توسعه و بهسازي چاه هاي آب (كشاورزي و شرب) نشريه شماره 645 (0 پاسخ)
 9. دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1392 (0 پاسخ)
 10. راهنماي تحليل و طراحي لرزهاي سدهاي خاكي و سنگريز نشريه - شماره 624 (0 پاسخ)
 11. مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پيمانكاري نسخه 13920713 (0 پاسخ)
 12. راهنماي ارزیابی اقتصادي پروژه هاي آبخیزداري - نشریه شماره 642 (0 پاسخ)
 13. راهنماي ارزيابي ايمني و اقدامات اضطراري در سدها و سازه هاي وابسته - نشریه شماره 644 (0 پاسخ)